Bio-Health Bio-Caps+ 60's

Bio-Health Bio-Caps+ 60's

£9.95
Brand Name Bio-Health
Product Name Bio-Health Bio-Caps+ 60's
Product ID BH-VIT10AVV
Categories: Dieting Support, Slimming Support
Availability: In Stock
+ -

   

 

Amount

RDA

Vitamin D

20ug

400%                

Vitamin E

12mg  

100%                 

Vitamin C

80mg   

100%                

Thiamin B1            

15mg

1360%             

Riboflavin B2         

20mg

1428%              

Niacin B3              

25mg

156%                

Pantothenic acid B5

10mg  

166%                

Pyridoxine B6       

5mg   

350%                

Folacin                 

200ug

100%                

Cynocobalamin B12 

2.5ug   

100%             

Molybdenum       

50ug

100%

Chromium                   

50ug

125%

Selenium                    

55ug

125%

Manganese                 

2mg

100%

Biotin                    

25ug 

16.6%               

Iodine                        

150ug 

100%

Copper                       

2mg 

200%

Iron

14mg    

100%

Magnesium

60mg

20%

Calcium

160mg    

20%

Zinc